RETROFROST

Installation view, ‘Retrofrost’, Kiel, 2013

‘Godzina z noci na dzien, godzina z boku na bok’, (PL), acrylic, textile colour, chlorine on canvas, 2013, 180 x 290 cm

left/right: ‘bus’, acrylic on clay, 8 x 6 cm, 2010